Pracovní postup

748-17

Krok 1:

Na vhodně ošetřený povrch (použít můžete naši hloubkovou penetraci) naneste pomocí lopatky dostatečné množství lepidla a hladítkem jej svislými pohyby rozetřete po ploše, kterou zvládnete obložit cca do 10 minut.
 747-17

Krok 2:

Jednotlivé cihlové pásky silně zatlačte celou plochou do naneseného lepidla . Postupujte shora dolů a dodržujte spáru mezi obklady 12 – 14 mm.
 745-17

krok 3:

Cihlové pásky lze jednoduše zkrátit nebo upravit na požadovaný rozměr pomocí nůžek.
749-17

krok 4:

Speciální rohové obklady 240x71x115 mm jsou již vyrobeny předohnuté do pravého úhlu. Roh je pak správně rozměrově vázaný (půlka, celá, půlka, celá), jako při vyzdění z plných cihel. Na rohy však můžete použít i klasické obklady, které jsou flexibilní a dají se ohnout.
746-17  

krok 5:

Po obložení plochy již stačí jen rozetřít lepidlo a vytvořit tak dokonalou spáru. Navlhčeným štětcem roztírejte lepidlo mezi obklady.

 

Podklad:

Podklad musí být nosný, trvale suchý, čistý a pevný. Nejsou vhodné: podklady, které propouštějí vlhkost, jsou porézní, podklady ze dřeva a na bázi bitumenů. Doporučujeme podklad vyrovnat stěrkou a napenetrovat. Velmi savé podklady je potřeba vždy ošetřit penetrací.

Použití:

  • Pomocí nerez lopatky a nerezového hladítka naneste svislými pohyby speciální lepidlo Elastolith (obr. 1). Lepidlo naneste na takovou plochu, kolik obkladů stihnete připevnit zhruba za 10 min (orientační doba - vítr, slunce a vysoké teploty mohou tuto dobu výrazně zkrátit).

  • Obkladové pásky silně vtlačte do lepidla v požadované kombinaci (obr. 2) tak, aby se zadní strana obkladového pásku kompletně dotýkala speciálního lepidla. Pracujte odshora dolů, abyste neušpinili již připevněné obkladové pásky. Standardní šířka spáry by se měla pohybovat v rozmezí 12 - 14 mm

  • Pomocí zednické šňůry či (laserové) vodováhy můžete snadno zkontrolovat, zda jsou nanesené vrstvy vodorovné

  • Ihned po připevnění cihlových obkladů uhlaďte spáry mokrým štětcem (obr. 5). Dejte si při tom pozor, aby lepidlo naprosto těsně přiléhalo k zadní straně obkladů, za obkladové pásky se nesmí dostat žádná vlhkost a nesmí být vidět žádné dírky / mezírky

  • Případné skvrny od lepidla ihned (dokud je lepidlo ještě vlhké) odstraňte čistou vodou, nenechejte je zaschnout!

  • Po připevnění zakryjte nanesené cihlové obklady po dobu minimálně 3 dní, aby se k nim nedostaly žádné srážky. Vysoká vlhkost vzduchu nebo nízká teplota mohou znatelně prodloužit dobu schnutí

 

Dodavatel a výrobce nenese žádnou odpovědnost za nedodržení návodu k použití. Doporučujeme svěřit montáž odborné firmě.

 

 Video návod od Elastolith Polska

 

 

Uchovávání, přeprava a trvanlivost:

Cihlové obklady a speciální lepidlo se musí přepravovat i uchovávat v suchu a ochránit před mrazem. Trvanlivost cihlových obkladů: Neomezená, pokud jsou uchovávány v suchu a chráněny před mrazem. Trvanlivost speciálního lepidla: Viz nálepka na kbelíku.

Bezpečnost:

Produkty nejsou klasifikovány jako nebezpečné zboží dle směrnic ES. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima či pokožkou: Vypláchněte vlažnou vodou, v případě potíží kontaktujte lékaře. Při požití: Vypláchněte postiženému ústa a kontaktujte lékaře. Postiženého udržujte v klidu, nevyvolávejte zvracení.

Důležité:

  • Nanášejte cihlové obklady z různých balení současně, docílíte tak žádaných rozdílů ve struktuře a odstínech

  • Protože se při výrobě používají přírodní suroviny, mohou se vyskytovat odchylky v barvě a odstínech. To se musí zkontrolovat ještě před nanesením výrobků, již použité výrobky nemůžete reklamovat

  • Nepracujte s cihlovými obklady při teplotách nižších než + 5 °C

  • Ručíme za kvalitu našich výrobků. Pokud si nejste jisti aplikací na určitý podklad, sami si musíte testováním ověřit, zda je tento podklad vhodný. Za problémy, které vzniknou kvůli aplikaci na nevhodný podklad či v důsledku nesprávné aplikace, nemůžeme v žádném případě zodpovídat.

pdf MONTÁŽNÍ NÁVOD KE STAŽENÍ